ที่ตั้ง

1. ชื่อโครงการ : พราวคอนโด
2. Developer : บริษัทวัชราดล จำกัด
3. ประเภทโครงการ : คอนโดเมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร
4. ขนาดที่ดิน : 3-3-0 ไร่
5. ที่จอดรถ : 30%
6. ที่ตั้งโครงการ : ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 (ตรงข้ามตลาดนัดสนามมวย)

สถานที่ใกล้เคียง
- ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
- ตลาดนัดสนามมวย
- วัดโสธร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
- ศูนย์ราชการ (ศาลากลาง)
- ห้างสรรพสินค้า Big C
- โรงพยาบาลพุทธโสธร
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์